پسته رقم اکبری

پسته رقم اکبری

پسته اکبری

توجیه اقتصادی کاشت پسته اکبری

این رقم که به نام عبداللهی نیز در منطقه رفسنجان شناخته می شود

در روستای کشکوئیه رفسنجان شناسایی و انتخاب شده و از ارقام تجاری و شناخته شده در سراسر کشور است.

رقم  اکبری به همراه ارقام اوحدی و کله قوچی بیشترین سطح زیر کشت را در کشور و همچنین استان کرمان دارد.

این رقم از ارقام غیربومی خراسان است و سابقه کشت آن در این استان بیشتر از بیست سال نیست.

به دلیل اینکه عملیات پیوند زنی این رقم با مشکلاتی همراه است

علیرغم پتانسیل مناسب برای کاشت و تولید محصول سطح زیر کشت گسترش قابل توجهی نداشته است.

ریخت شناسی

این رقم در گروه ارقام کم تا متوسط رشد قرار می گیرد

غالبیت انتهایی در آن ضعیف است و

به طور متوسط روی هر شاخه انتهایی ۲ ساله ، ۳ شاخه جانبی وجود دارد

عادت رشد درخت در این رقم نیمه عمومی تا آویز است و

ارتفاع آن در ۲۰ سال پس از پیوند به حدود ۲٫۵ متر می رسد

رنگ تنه سفید مایل به خاکستری است

بیشتر درصد برگ ها پنج برگچه ای است

اندازه برگچه انتهایی در آن بزرگتر از برگچه های جانبی و شکل آن تخم مرغی نوکدار است

سطح برگ این رقم زیاد می باشد و

بر این اساس در گروه ارقام با سطح برگ بالا قرار می گیرد

رنگ برگها سبز روشن است  به علت استحکام چوب و تراکم بالای شاخه ها در برابر وزش بادهای شدید مقاوم بوده و تنه و شاخه ها در برابر باد خمیده نمی شوند.

پسته اکبری رفسنجان

گلدهی و میوهدهی

این رقم دیرگل است و

تقریبا از سال سوم بعد از پیوند گلدهی آغاز می شود

گلدهی در این رقم در اکثر مناطق خراسان به طور متوسط از ۲۱ فروردین آغاز و در ۲۶ فروردین پایان می یابد.

معمولا از ۲۰ تیرماه مغز شروع به رشد می کند و ازاواسط شهریور میوه رسدیه و قابل برداشت است.

در خراسان دو فنوتیپ اصلی از این رقم وجود دارد

که در یکی از آنها به هنگام رسیدن پوست سبز سفید کم رنگ و در دیگری رنگ پوست سبز قرمز کم رنگ است.

یکی از صفات این رقم آن است که در حین رشد میوه بخش زیادی از میوه های پوک آن خشک می شود  و ریزش می کند.

در زمان برداشت به طور متوسط در هر خوشه ۲۱ میوه وجود دارد که نسبت به بسیاری از ارقام دیگر در سطح بالایی قرار می گیرد

در سال ۱۳۸۷ در اواخر فرودین به علت گرمای زیاد و مشکل گرده افشانی که برای این رقم اتفاق افتاد متوسط دانه در خوشه به عدد ۱۲ کاهش یافت

وزن میوه تر در این رقم به طور متوسط ۳٫۴ گرم و وزن یک دانه پسته خشک آن ۱٫۴ گرم است

ضخامت پوست سبز در این رقم کم است

به گونه ای که از هر ۱۰۰ گرم میوه ۳۹ گرم آن وزن پوست سبز است.

تقریبا ۸ درصد از میوه ها نیز پوک می باشد.

انس در این رقم ۲۲ است و از ۱۰۰ گرم پسته خشک، ۵۵ گرم مغز حاصل می شود

شکل میوه تخم مرغی (بادامی) و بیش از ۹۲ درصد آنها خندان است از آنجا که قیمت میوه این رقم بالاست در نتیجه تمام محصول برداشت شده به صورت خشکبار به فروش می رسد.

میزان پروتئین مغز ۱۹٫۶ درصد و مقدار چربی آن ۵۳٫۲ درصد است سال آوری در این رقم متوسط تا ضعیف است

در شرایط شور (EC اب آبیاری= ۸ دسی زیمنس برمتر) از هر درخت برگ سیاه در آستانه باردهی (نه سال پس از پیوند) ۵٫۵ کیلوگرم و در هر هکتار ۲۲۰۰ کیلوگرم برداشت شده است.

نیازهایاکولوژیکی

بیشترین نیاز سرمایی در بین ارقام مورد مطالعه متعلق به این رقم است

چنانکه نیاز سرمایی آن خدود ۱۲۰۰ ساعت تعیین شده است.

در طی سالهای ۷۹ تا ۸۷ که به دفعات سرمای دیرس بهاره در خراسان وجود داشته است

خسارتی به این رقم وارد نشده است زیرا سرمای بهاره معمولا از اول تا بیستم فروردین اتفاق افتاده در حالی که گلدهی این رقم از بیست و یکم فروردین به بعد شروع شده بود

این رقم اگرچه از سرمای دیررس بهاره در امان است

اما احتمال هم زمانی گلدهی این رقم و گرمای زودرس بهاره بسیار بالا است و

در نتیجه به علت کوتاه شدن دوره گرده افشانی موثر و کوتاه شدن عمر دانه های گرده درصد تشکیل میوه در این رقم به میزان زیادی کاهش می یابد

در مواردی که باغ نزدیک به کویر باشد وزش بادهای شدید همراه به گرد و خاک زیاد بخش قابل توجهی از گال ها را از بین می برد

بنابراین در زمستان هیی که سرمای کافی برای برطرف شدن حداقل نیاز سرمایی این رقم وجود نداشته باشد و

فروردین نیز با افزایش درجه حرارت همراه باشد

بخش زیادی از جوانه های گل به خصوص روی شاخه‌های قوی باز نخواهد شد

شاخه های قطورتر در این نیاز سرمایی بالایی دارند و

در سالهایی که فروردین زوتر از حد معمول گرم می شود

به سبب رشد سریع میوه در گل آذین های فوقانی شاخه و نیز در اثر پدیده غالبیت انتهایی جوانه های گل قسمت قاعده شاخه فرصت کافی برای شکوفایی ندارد و

یا به طور ناقص باز می شوند این مشکل عمدتا در این رقم و رقم دانشکندی که هر دو دیرگل هستند مشاهده شده است.

اصول کاشت وپرورش

چنانچه بیشتر اشاره شد این رقم دارای رشد متوسطی است

مناسب ترین فاصله کاشت برای این رقم ۶ متر بین ردیف و ۴ متر روی ردیف است.

نظر به اینکه پدیده گرم شدن تدریجی کره زمین یکی از عوامل مهم تغییر الگوی کشت است.

بنابراین توصیه مش ود این رقم در مناطقی که زمستان های سرد و سرمای کافی برای تامین نیاز سرمایی این رقم را دارد کاشت شود.

نکته ای که حائز اهمیت فراوان استاین که باید نسبت به انتخاب دختان نر دیرگل توجه داشت تا گرده افشانی این رقم با مشکل مواجه نگردد پیشنهاد می شود

در مقایسه با ارقام متوسط گل تعداد درختان نر به ماده بیشتر انتخاب شود تا در اواخر فروردین کمبود دانه گرده پیش نیاید.

رقم اکبر یاز بهترین ارقامی است که هرس فرم (تربیت) آن به دلخواه امکان پذیر می باشد و

بهترین فرم پرورش این درخت جامی یا مرکز باز است.

شاخه هایی که خوشه زیادی روی آنها قرار دارد قدرت رشد خود را در سال آینده از دست می دهند و

بنابراین باید تا محل انشعاب شاخه های حانبی هرس شود

تا موجب تحریک آنها گردد

به علت قوی بودن چوب در مقایسه با بیشتر ارقام اشت آن در مناطقی که بادخیز است.

با مشکلات کمتری مواجه خواهد شد.

البته چنانچه در اردیبهشت ماه وزش باید شدید باشد.

معمولا تعدادی از شاخه های فصل جاری قطع می شود و

این در حالی است که خوشه ها و میوه ها خسارتی نمی بیند

به علت خشبی بودن پوست در فصل پیوند و

بالا بودن درصد خطای پیوند در این رقم بسیاری از افرادی که پیوند انجام می دهند

تمایلی به پیوند این رقم ندارند تاکنون بارها در مناطق مختلف مشاهده شده است

که رقم مورد نظر باغدار رقم اکبری بوده

در حالی که پیوندکاران ارقام دیگر و به خصوص از رقم اوجدی که به راحتی می توان از آن پیوند تهیه کرد استفاده کرده اند.

یک صفت منفی این رقم که تاکنون در خراسان دیده شده است

حساسیت آن در برابر آفت پسیل است مساله ای که در اثر کم توجهی و

مدیریت نادرست موجب ریزش بخش زیادی از برگ ها به همراه جمعیت متوسطی از این آفت شده است

رقم اکبری در بررسی صفات رویشی ارقام پسته در ایستگاه تحقیقات پسته فیض آباد از ارقامی بود

که عارضه خشکیدگی حاشیه برگ در آن مشاهده گردید.

باید توجه داشت که از نظر نیازهای غذایی رقم اکبریپرتوقع است و بنابراین باید از کاشت آن در خاک های سبک که ارزش غذایی زیادی ندارداجتناب شود.

عکس العمل بهشوری

بر اساس نتایج بدست آمده از کاشت این رقم در شرایط متفاوت آب و خاک اثرات تنش شوری که بیشتر به صورت خشکیدگی حاشیه برگ و سرشاخه ها ظاهر می شود

کمتر دیده شده است

در یک پروژه تحقیقاتی که به مدت چها رسال در شرایط شوری آب ابیاری (EC-8dsm) رقم اکبری به همراه پنج رقم دیگر به عنوان پایه مورد استفاده قرار گرفت

نتایج نشان داد که در مقایسه با ارقام دیگر بیشترین مقدار عناصر غذایی فسفر، پتاسیم، کلسیم و منیزیم را جذب نموده و تنها در جذب عنصر مس پایین تر از ارقام مورد مطالعه قرار گرفت.

توجیهاقتصادی کاشت این رقم

در ارتباط با رقم پسته اکبری توجه به چند نکتهحائز اهمیت است

الف- تحمل مناسب این رقم به شوری

ب- باردهی متوسط سالانه به خصوص در اراضی که با آبشور آبیاری می شوند.

ج- داشتن بالاترین قیمت

با توجه به قیمت بسیار مناسب این رقم و عملکرد متوسط ۲۰ کیلو برای هر درخت ۲۰ ساله، ۸ تن پسته تر در هکتار احداث باغ هایی با رقم پسته اکبری و

با در نظر گرفتن مسائل تاثیرگذار در احداث باغ پسته توجیه اقتصادی دارد و توصیه می شود.

اگر می‌خواهید از آخرین و محبوب‌ترین مقالات ما در ایمیل خود مطلع شوید، همین الان ایمیل خود را در کادر زیر وارد کنید

تعداد علاقه‌مندانی که تاکنون عضو خبرنامه ما شده‌اند

۱۰

مقاله های مرتبط :

دیدگاه خود را بیان کنید :

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

۲ دیدگاه برای این مطلب ثبت شده است