تمام مطالب دسته بندی: کشاورزی پسته
زمان برداشت پسته واهمیت نور

زمان برداشت پسته واهمیت نور

زمان برداشت پسته اهنگامی که پوست سبز پسته به قرمز تغییررنگ می دهد.اولین نشانه ی بلوغ پسته وآمادگی زمان برداشت پسته است. زمان تغییر رنگ پسته ،بستگی به منطقه کشت دارد.در این حالت،برای اطمینان وانتخاب میانگین پسته های رسیده می توان با فشردن دانه ی پسته بین دو انگشت،پوست نرم رویی رابه راحتی جداکرد.پسته هایی که در این مرحله ،پوست نرم رویی آنها سبز باقی می ماند و به راحتی جدا نمی شود ،غالبا پوک هستند. به منظور جلوگیری از آلودگی به انواع کر م ها مثل”ناف پرتقال”وافت کیفیت مغز پسته ها،عمل برداشت باید در اسرع وقت انجام گیرد.وقتی پسته ها به راحتی از خوشه جدا می شوند(معمولا۱ تا ۳ هفته بعد از اینکه پسته ها قرمز شدند)هنگام آغاز برداشت […]

گل دهی پسته وعوامل موثربرآن

گل دهی پسته وعوامل موثربرآن

عواما موثر در زمان گل دهی عواملی که در زمان گل دهی پسته تاثیر دارند عبارتند از : ۱-دما،۲-رقم ،۳- پایه ،۴- موقعیت باغ ،۵- مدیریت باغ ،۶-تغذیه ،۷-بافت خاک ،۸-استفاده از مواد شیمیایی. پسته نسبت به سرمای دیرس بهاره حساس است ودمای انجماد و یا نزدیک به آن ،خسارت فراوانی به درختان وگل دهی پسته می زند. عنصر بور عنصر شیمیایی با نماد B است.مقدار کمی از ترکیبات این ماده باعث مقاومت دیواره سلول گیاهان می شود. به همین سبب این عنصر حتما باید در خاک وجود داشته باشد .عنصر بور برروی تکامل رشد لوله ی گرده موثر بوده ومی تواند میزان پوکی محصول را تحت تاثیر قرار دهد . حداقل نسبت درختان نر به ماده باید ۱ به […]

گرده افشانی ،کیفیت وکمیت دانه گرده

گرده افشانی ،کیفیت وکمیت دانه گرده

گرده افشانی گرده افشانی پسته به وسیله ی باد صورت می گیرد ،گل های پسته بدون گلبرگ هستند وجذابیتی برای حشرات مخصوصا زنبور عسل ندارند ،اما ممکن است زنبور عسل برای جمع آوری گرده،گل های نر رالمس کند ،بااین حال درگرده افشانی نقشی ندارد .فقدان جریان هوا(باد)همچنین آب وهوای بارانی شرایط نا مساعدی را برای پراکندگی دانه های گرده ایجاد می کند. همچنین بادهای شدید وطوفانی باعث خشک شدن سطح کلاله ونیز بارندگی،باعث شست وشوی سطح کلاله  واز بین رفتن چسبندگی آن می شود. دوره ی پذیرش کلاله ی مادگی را حدود۳ تا ۵ روز گزارش کرده اند.درصورت وجود شرایط محیطی مناسب و تامین گرده ی مناسب وکافی برای گرده افشانی ،دانه ی گرده در این فاصله جوانه زده،سپس لوله […]

پسته رقم فندقی

پسته رقم فندقی

پسته فندقی ۴۸ این رقم در طی سال های ۱۳۵۸ تا ۱۳۶۰ از بین درختان خود ماده در ایستگاه تحقیقات پسته ناصریه توسط شیبانی و روحانی شناسایی و تکثیر شده است. شایان ذکر است که تاکنون در کشور چهار رقم فندقی به ثبت رسیده است که عبارتند از: پسته فندقی ۴۸، پسته فندقی ریز، پسته فندقی زودرس و پسته فندقی غفوری. ریخت شناسی این رقم دارای درختان با قدرت رشد زیاد عادت رشد گسترده و غالبیت انتهایی متوسط است طول دوره نونهالی در این رقم ۵ سال طول است. گدرصد بیشتری از برگ ها مرکب سه برگچه ای بوده و تفاوت برگ های آن با سایر ارقام در این است که ضخیم بوده و لوله ای شکل هستند آشنایی بیشتر […]

پسته رقم اوحدی

پسته رقم اوحدی

شناسایی شده توسط مهدی اوحدی در رفسنجان امروزه این رقم به عنوان معروفترین پسته ایران شناخته می شود و حدود ۶۰ تا ۷۰ درصد سطح زیر کشت پسته را به خود اختصاص داده است این رقم در سالهای ۱۳۲۰ تا ۱۳۳۰ در روستای فتح آباد از توابع رفسنجان توسط مهدی اوحدی شناسایی و انتخاب گردید. رقم اوحدی از نخستین ارقامی است که حدود ۳ دهه پیش به خراسان برده شده است از مجموع پنجاه هزار هکتار پسته کاری در خراسان ۱۰۰۰۰ هکتار متعلق به رقم اوحدی است و از این میزان بیشترش در شهرستان های بردسکن، خلیل اباد و گناباد وجود دارد. ریخت شناسی قدرت رشد درخت متوسط و عادت رشد آن گسترده است غالبیت انتهایی در آن قوی و […]

رقم احمدآقایی

رقم احمدآقایی

این رقم برای نخستین بار توسط احمدآقا فروتن در احمدیه نوق از توابع شهرستان رفسنجان شناسایی شد در حال حاضر یکی از بهترین ارقام پسته کشور به شمار می رود و اخیرا مورد توجه بسیاری از باغداران واقع شده است. ریخت شناسی احمدآقایی جز ارقام کم تا متوسط رشد است غالبیت انتهایی قوی و عادت رشد درخت گسترده می باشد برگ ها در این رقم کوچک و حدودآ ۶۰ درصد برگ ها سه برگچه ای هستند شکل برگچه انتهایی تخم مرغی و بزگتر از برگ های جانبی است. اندازه جوانه گ متوسط است شکل میوه بادامی و رنگ پوست آن سفید و زرد می باشد.(بیشتر بازار پسندی به دلیل مفید بودن رنگ پوست استخوانی آن است) گلدهی و میوه دهی […]

پسته رقم کله قوچی

پسته رقم کله قوچی

این رقم که از ارقام معروف و تجاری کشور است برای اولین بار توسط فردی به نام حاج علی شریفی در روستای دهنو از توابع رفسنجان شناسایی و انتخاب گردید. بیشتر معروفیت این رقم به دلیل درشتی میوه آن است در خراسان حدود ۷۰۰۰ هکتار کله قوچی کاشت شده است عملکرد این رقم در بعضی مناطق همانند بخش های شمالی سبزوار رضایت بخش بوده است اما در منطقه فیض آباد از ارقام ناسازگار شناخته شده و باغداران رضایت چندانی از آن ندارند. ریخت شناسی رقم کله قوچی از ارقام کم رشد است عادت رشد آن گسترده است برگ ها در این رقم کوچک و درصد بیشتری از برگ ها در این رقم پنج برگچه ای می باشد شکل برگچه انتهایی […]

پسته رقم اکبری

پسته رقم اکبری

پسته اکبری توجیه اقتصادی کاشت پسته اکبری این رقم که به نام عبداللهی نیز در منطقه رفسنجان شناخته می شود در روستای کشکوئیه رفسنجان شناسایی و انتخاب شده و از ارقام تجاری و شناخته شده در سراسر کشور است. رقم  اکبری به همراه ارقام اوحدی و کله قوچی بیشترین سطح زیر کشت را در کشور و همچنین استان کرمان دارد. این رقم از ارقام غیربومی خراسان است و سابقه کشت آن در این استان بیشتر از بیست سال نیست. به دلیل اینکه عملیات پیوند زنی این رقم با مشکلاتی همراه است علیرغم پتانسیل مناسب برای کاشت و تولید محصول سطح زیر کشت گسترش قابل توجهی نداشته است. ریخت شناسی این رقم در گروه ارقام کم تا متوسط رشد قرار می […]