خطرناک ترین آفت درخت پسته

پروانه چوب خوار پسته :

خطرناک ترین آفت درخت پسته ،پروانه چوب خوار است که این آفت از راسته بال پولک داران است .

والبته ناگفته نماند پسیل هم آفت بسیار خطرناکی هست.ولی فرقش با پروانه چوب خوار دراین است .

پسیل فقط به میوه خسارت میزنه اما پروانه چوبخوار هم به میوه هم به درخت خسارت وارد میکند.

این آفت تا قبل از سال 1350خسارت زیادی وارد نمی کرد .

اما بعد از اینکه از حشره کش ها بیش اندازه برای از بین بردن دشمنان طبیعی این آفت استفاده کردند،

به خصوص دربین سالهال 1350تا1360 باعث زیاد شدن این آفت شده اند ودر حال حاضر به عنوان یکی از آفات درجه اول پسته مطرح است.

 خسارت پروانه چوب خوار پسته:

خسارت این آفت بر روی کل درخت پسته هست یعنی بروی خوشه ها ،میوه هاوشاخه ها می باشد.

به همین دلیل به عنوان خطرناک ترین آفت درخت پسته  مطرح شده است .

خطرناک ترین آفت درخت پسته

نحوه ی خسارت :

خسارت درخوشه ها به این صورت هستش که پس از اینکه تخم ها تفریخ شدند.

لاروها وارد خوشه ها شده ودر ابتدا به صورت رفت وبرگشت تغذیه می کنند.

سپس نزدیک نوک خوشه به شکل حلقه ای دور می زنند.

ارتباط میوه های انتهایی را از خوشه اصلی قطع کرده ودر نتیجه باعث خشکیدن میوه های انتهایی می شود.

گاهی تعداددانه های در هر خوشه به5 تا 7 می رسدوخسارت آفت بدین شکل نسبتا زیاد است .

در مورد تخم هایی که روی شاخه گذاشته می شوند.لاروها پس از خروج از تخم سریع به مغز شاخه نفوذ کرده وحرکات رفت وبرگشتی انجام می دهد.

کانال لاروی که در بافت چوبی شاخه و خوشه ایجاد می شودانباشته از فضولات وذرات چوبی می شود.

حضور این کانال ها در داخلچوب های جوان باعث می شود رشد شاخه ها متوقف شده کوتاه بمانند در نتیجه موجب اختلال در گلدهی درختان در سال بعد می شود .

خطرناک ترین آفت درخت پسته

روش کنترل ومبارزه با پروانه چوب خوار پسته:

خطرناک ترین آفت درخت پسته ،پروانه چوب خوار پسته است که خود این آفت دارای دشمنان طبیعی زیادی است .

که بیش از پانزده گونه زنبور پارازیتوئیدی گزارش شده است .

که به طور متوسط 53درصد از این آفت به روش طبعی کنترل می شود .میزان تلفات این آفت به طورطبیعی درمناطق مختلف پسته کاری کرمان از 40تا 50درصد متفاوت است.

زنبورهای پارازیتوئیدپروانه چوب خوار موجب تعدیل جمعیت آفت وکاهش آن می شود واین باعث می شود که جمعیت آن ها زیاد نشود.

استفاده از فرمون هابرای مبارزه :

برای ردیابی پروانه چوبخوار می توان از تله های فرمونی استفاده کرد .

با استفاده از این تله می توان دوره ظهور  حشرات کامل  را تعیین کرد که اوج ظهور حشرات کامل این آفت برای تعیین زمان مبارزه کاربرد دارد.

نوع تله (دلتا ،سینی واستوانه ای )هیچ اختلافی بر میزان جلب حشرات کامل ندارد،پس هر کدام هزینه کمتری دارد از همان استفاده کنید.

اما فاصله تله از زمین در میزان جلب آفت موثر است به طوری که در برسی ارتفاع تله هایی که 0  تا ارتفاع 1/5 متر از زمین داشتندمیزان جلب بیشتر از تله هایی که 2/5متر ارتفاع داشته اند بوده است .

نکته :

با توجه به تعداد جلب حشرات میتوان جمعیت آفت ومیزان خسارت آن را درهمان سال تخمین زد.طی تحقیقات بدست آمده رابطه ی بین جمعیت حشره ی کامل جلب شده به تله فرمونی و آلودگی خوشه ها هنگام برداشت بدست آمده است .

طی این تحقیق با افزایش جلب حشرات کامل نر به تله درصد آلودگی خوشه ها با رابطه خطی افزایش می یابد.

با کمک رابطه خطی می توان بر اساس تعداد حشرات کامل نرجلب شده به تله فرمونی درصد آلودگی خوشه ها در زمان برداشت را تخمین زد.

خرید آنلاین و اینترنتی پسته ومغز پسته :

 • خرید اینترنتی پسته رفسنجان
 • خرید آنلاین پسته ارزان رفسنجان
 • خرید آنلاین پسته لوکس
 • خرید آنلاین پسته صادراتی
 • پسته آجیلی
 • خرید آنلاین پودر پسته
 • خرید آنلاین خلال پسته
 • برای خرید از وب سایت پسته دات کام به صفحه اول سایت مراجعه کنید.

خطرناک ترین آفت درخت پسته

مبارزه شیمیایی با آفت :

برای مبارزه با خطرناک ترین آفت درخت پسته (پروانه چوبخوار )ابتدا باید جمعیت آن ها را تخمین زد اگر که جمعیت آفت کم باشد وخسارت وارد به آن کمتر از هزینه مبارزه باشد نیازی نیست مبارزه صورت بگیرد.

اگر جمعیت آفت زیاد باشد باید مبارزه صورت گیرد،چون لاروها پس از تفریخ تخم بی درنگ وارد خوشه ویا شاخه می شوند ،مبارزه شیمیایی موثر نیست .چون ابتدا باید با روش های مختلف زمان مبارزه به طور دقیق تعیین گردد.

 1. تخمین جمعیت :

  ابتدا درصد آلودگی خوشه ها درزمان برداشت محصول تعیین کرد ،برای این کار با حرکت قطری درباغ تعدادی خوشه به طور تصادفی چیده می شود ویا خوشه های برداشت شده به طور تصادفی انتخاب می گردد.باتوجه به آلودگی دم خوشه ها ،تعدادخوشه سالم وآلوده تعیین می شودوسپس درصد آلودگی بدست می آیدتا در فروردین ماه نسبت به مبارزه یا عدم مبارزه وانتخاب نوع مبارزه اقدام نمود.همچنین می توانید با نصب تله های فرمونی در اواخر اسفند ماه جمعیت حشره کامل را تخمین زد.

 2. زمان مبارزه:

در هریک از انواع روش های مبارزه انتخاب مناسب ترین زمان مبارزه با آفات بسیارمهم است .برای تعیین زمان مبارزه ،بیولوژی آفت مورد مطالع قرار گرفته است وبا توجه به نقاط ضعف وحساس زندگی آفت ،زمان مناسب مبارزه تعیین می گردد.مناسب ترین زمان مبارزه زمان اوج ظهور حشره تا یک هفته بعد از آن می باشد.طبق تحقیقات درمنطقه رفسنجان زمان اوج ظهور ای حشره از 23تا 28 فروردین یعنی دراین محدوده ی زمانی تا یک هفته بعد از آن میتوان به مبارزه شیمیایی اقدام کرد.البته اگر منطقه نسبت به منطقه رفسنجان گرم تر یا سردتر باشد نسبت به شرایط آب وهوایی به ترتیب زودتر یادیرتر اعمال می گردد.چون حشرات خونسرد هستند و مراحل رشد آن ها نسبت به شرایط آب و هوایی تغییر می کنند واین باعث ناموفق شدن عملیات می شود پس برای رفع این مشکل میتوان برای تعیین زمان مبارزه از تله فرمونی  استفاده کرد.

خطرناک ترین آفت درخت پسته

استفاده از تله فرمونی:

برای استفاده از تله فرمونی ابتدا این تله در باغ مورد نظر نصب می شود،هر روز یا یک روز درمیان تله ها ی فرمونی بازدید می شوندوتعدادحشرات جلب شده ثبت می شود .زمانی که تعداد حشرات جلب شده زیاد شده باشد و در بازدید بعدی کمتر باشد اون زمان اوج ظهور حشره است بنابراین کارشناسان وکشاورزان می توانند از اواسط فروردین ماه هر روز یکبار تعدادی پیله شفیرگی آفت (حداقل 50عدد)را در باغ بررسی کنندو بر این اساس می توانند برنامه مبارزه شیمیایی علیه آفت را اجرا کنند.

نکته :

برای مبارزه شیمیایی می توان از سم لوفوکس ،فنیتریتیون،کنسالت و ولک استفاده کرد .

درضمن می توان از گوگرد نیز استفاده کرد که از لحاظ اقتصادی خیلی مقرون به صرفه است .

مطالب مرتبط

پودینگ پسته

پودینگ پسته

دسر پودینگ پسته از دسرهایی است که برای مجالس خاص شما بهترین گزینه است.

این دسر کاملا طبیعی است و بدون هیچ گونه مواد مصنوعی و رنگ خوراکی میباشد و با رنگ و طعم طبیعی پسته اماده میشود.

کودهای دامی

کودهای دامی

دستورالعمل پوساندن کودهای دامی(گاوی و گوسفندی)

شرایط محل و چگونگی قرار دادن پشته های کود دامی برای پوساندن کود(تولید کمپوست)

محل مورد نظر باید دارای شیب 2تا4 درصد به سمت استخر(مکان جمع آوری زه آب)باشد.
خاک منطقه مورد نظر باید متراکم (کوبیده شده ویا از جنس بتون)و غیر قابل نفوذ باشد وروی سطح خاک باید با لایه ای از سنگریزه با قطر کم پوشانده شود.
ایجادخاکریز در اطراف پشته ها در کنترل زه آبورودی و خروجی موثر است.
روش قرار دادن مواد اولیه به صورت پشته هایی با ارتفاع 1/2تا 1/8 مترو عرض3تا4متر است.
طول پشته ها بستگی به فضای موجود دارد
پشته ها به صورت منظم توسط زیرورو میشوند.
اندازه گیری دمای توده کمپوست باید به صورت روزانه انجام شود.
پس از یک تا دو روز از شروع فرایند دمای توده باید بیشتر از 48 درجه سانتیگراد باشد و به مدت چندین هفته در این دما باقی بماند.پس از این نرحله دما به 40 درجه سانتیگراد کاهش می یابد.

قاووت گل گاو زبان

قاووت گل گاو زبان

قاووت گل گاو زبان یک شیرینی و معجون دارویی است .این قاووت دارای طبیعت گرم می باشد و از بارزترین خواص آن آرامبخش و نشاط آور بودن آن است .گل گاو زبان سرشار از آنتی اکسیدان ،ویتامینهای B، ویتامین C ،منیزیم ،کلسیم ،آهن و پتاسیم میباشد. به دلیل داشتن منیزیم از سرطان پیشگیری میکند. مواد […]

قاووت ساده

قاووت ساده  قهوه ای رنگ است که از بو دادن مخلوط چند بذر گیاهی و گیاهان دارویی به همراه شکر آسیاب و پودر کرده به دست می آید .قاووت ساده معجونی مقوی است. طبیعت قاووت گرم و آرام‌بخش است و بیشتر از آن به عنوان یک میان‌وعده  پر انرژی استفاده می‌شود. مواد تشکیل دهنده قاووت […]

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *