کودهای باغ پسته

کود

کودهای باغ پسته

کودهای باغ پسته عبارتند از

کودهای فسفره

از کودهای باغ پسته میتوان به کود های فسفره اشاره کرد.

در اختیار قرار دادن عنصر فسفر در محیط رشد ریشه درختان پسته

یکی از مهمترین عناصر که در ترکیبات حامل انرژی برای پیش برد همه ی واکنش های بیوشیمیائی گیاهی ضروری است،فسفر است.

جذب فسفر از ریزوسفر گیاه و از طریق تماس مستقیم ترکیب کودی با ریشه در ناحیه ریزوسفر انجام میگیرد.

ریزوسفر عبارت است از حجمی از خاک که تحت تاثیر فعالیت ریشه درختان پسته قرار میگیرد.

همه تغییراتی که در محیط ریزوسفر درختان پسته انجام میگیرد بیولوژیک هستند.

به دلیل تمام فعل و انفعالاتی که در محیط ریزوسفر انجام میشود

این محیط به مکان داغ یا Hot_spotمشهور است. نتایج بسیاری از مطالعات نشان داده صفات فیزیکی و شیمیائی خاک

نیز میتواند تحت تاثیر محیط ریزوسفر قرار گیرد.

فسفر یکی از مهمترین عناصر غذایی است که در غلظت های خیلی کم در محلول خاک وجود دارد.

وجذب آن توسط ریشه درختان پسته منجر به کاهش بیشتر این عنصر در محیط رشد ریشه یا ریزوسفر میشود.

ما در خاک های مناطق پسته کاری باید به سه نکته توجه کنیم:

اول اینکه ما با شرایط بالای آهک در خاک روبه رو هستیم و در خاک های آهکی ،

دینامیک فسفر عمدتا توسط اکسید های آهن و کربنات کلسیم کنترل میشود

موضوع دوم قرار گرفتن ترکیبات حاوی فسفر در نزدیک محل ریزوسفر است 

و موضوع آخر در نظر گرفتن زمان لازم برای آزاد شدن عنصر از ترکیبات کودی به خاک و انتقال به محیط

ریزوسفر در ناحیه جذب ریشه ای است که زمان بر است.

ترکیب کودی کار آمد دی آمونیوم  فسفات در این زمینه در باغات پسته کارگشاست که به میزان 100 تا150 کیلو گرم

با توجه به شرایط متغییر باغ توصیه میگردد.

کود های حاوی عناصر ریز مغذی و کودهای باغ پسته

کودهای ریز مغذی حاوی عناصر روی،آهن،مس،منگنز،بر و مولیبدن میباشد.که بایستی در طول دوره رشد در اختیار گیاهان قرار گیرد.

درمورد درختان پسته بایستی در 3 مرحله (بعد از ارزانی شدن دانه ها،شروع مغز بستن و بعد از برداشت میوه)

به صورت محلول پاشی مصرف گردد که معمولا از کود های حاوی عناصر روی،آهن،مس و منگنز استفاده میشود.

میتوان از کلات ها و آمینوکلات های حاوی این عناصر ریز مغذی استفاده نمود.

معمولا از غلظت 1 تا 1/5 در هزار به صورت محلول پاشی استفاده میگردد.

از دلایل محلولپاشی ریزمغذی در مرحله بعد از برداشت.ذخیره شدن این عناصر در اندام هوایی و ریشه درخت بعد از خزان کردن

برگها و انتقال این عناصر به اندام های ذخیره کننده و انتقال مجدد آنها از طریق آوند های آبکش به اعضای در حال رشد در فصل رشد بعدی 

میباشد.

چراکه در اوایل فصل رشد به دلیل خنکی خاک و عدم جذب کافی عناصر غذایی از طریق خاک،شاخ و برگ درختان،دچار کمبود موقتی

عناصر غذایی میگردند که در این زمان این کمبود از طریق انتقال مجدد در آوندهای آبکش تامین میگردد.

 

ضرورت استفاده از سیلیس و کودهای باغ پسته

سیلیسیم دومین عنصر تشکیل دهنده ساختمان پوسته زمین است. بررسی ها نشان داده که سیلیسیم جزئ عناصر مفید و مورد نیاز گیاهان میباشد.

منبع اولیه تامین سیلیسیوم در خاک سیلیکات های بی شکل میباشد و از فروپاشی سیلیکات های بی شکل و سیلیسم موجود

در کانی های رسی،سیلیسم محلول یا همان اسید سیلیسیلیک به دست می آید.

شکل قابل جذب این عنصر به وسیله گیاه مولکول اسید سیلیسیلیک(H4Sio4)است.

جذب و انتقال سیلیسیم در گیاهان به صورت فعال و با صرف انرژی میباشد و جزء عناصر ضروری گیاهان است.

در غیاب آن رشد رویشی و تولید دانه به شدت کاهش میابد و نشانه کمبود مانند لکه مردگی و پژمردگی گیاه ظاهر میشود.

سیلیسیم با تجمع در دیواره های سلولی آوند های چوبی گیاهان مقاومت گیاه به ورس (خوابیدگی) را افزایش میدهد و هنگامی که تعرق زیاد است

از فرو ریختن آوند ها جلوگیری میکند.

این عنصر در سلول های آندودرم  ریشه گیاه انباشته شده که پیامد آن افزایش مقاومت ریشه نسبت به نفوذ عوامل بیماری زا است .

کودهای باغ پسته

برای خرید پسته،خرید پسته لوکس،خرید مغز پسته،خرید پسته ارزان،خرید انلاین پسته،خرید پسته عمده اینجا کلیک کنید.

نقش های دیگر سیلیسیم به شرح ذیل میباشد:

تاثیر بر فتوسنتز

سیلیسیم در گیاهان باعث افزایش جذب نور میگردد و در کشت های متراکم گیاهان،زاویه استقرار برگها بر روی ساقه

نقش مهمی در جذب نور دارد. سیلیسیم موجب میشود زاویه استقرار برگ ها روی ساقه 45 درجه گردیده و از سایه اندازی 

روی یکدیگر جلوگیری می نماید.در چنین شرایطی فتوسنتز در گیاهان به صورت چشمگیری افزایش خواهد یافت.

حل کردن فسفر غیر قابل جذب

رقابت آنیون های معمول در خاک زراعی در جذب روی سطوح به صورت Sio4>Po4>So4<No2~C1 میباشد.

به خاطر اینکه سیلیسیم با قدرت بیشتری نسبت به فسفات جذب سطحی میشود.

لذا سبب آزادسازی فسفات گردیده و از انباشتگی فسفر در سلول های گیاهی جلوگیری میکند

و موجب جذب عناصر آهن و روی میگردد.

با تنظیم جذب عناصر در گیاهان سال آوری کاهش خواهد یافت.

کاهش مسمومیت آلومینیم و کادمیم

آلمینیوم عنصری بسیار سمی است.سیلیسیم تنها عنصری است

که در ترکیب با آلمینیوم تولید هیدروکسی آلومینوم سیلیکات می نماید.

این ترکیب قابل جذب نبوده و در اثر این فرایند عنصر سمی آلمینیوم از محیط ریشه گیاه حذف میگردد.

همچنین سیلیسیم در آندودرم رسوب کرده و سبب کاهش انتقال کادمیم از راه آپوپلاستی یا فضای آزاد بین سلولی میشود.

افزایش مقاومت گیاه نسبت به سمیت آهن و منگنزو کودهای باغ پسته

سیلیسیم سبب زیاد شدن عدم نفوذپذیری سلول های ائرانشیمی میشود

در نتیجه افزایش جابجائی اکسیژن از شاخه ها

به ریشه های غرقاب،اکسیدکنندگی ریشه را فزایش داده و در نتیجه آهن 2 ظرفیتی به 3 ظرفیتی

و منگنز 3 ظرفیتی به 4 ظرفیتی تبدیل میشود.

بنابراین عدد اکسیداسیون بالاتر حلالیت کمتری دارند.لذا سیلیسیم موجب کاهش سمیت این عنصر میگردد.

افزایش مقاومت گیاه به آفات و بیماری ها 

سیلیسیم در دیواره سلول بشره برگ ته نشین شده و لایه محکم سلولی در سطح رویی و زیرین برگ ایجاد می نماید.

این امر باعث افزایش مقاومت گیاه به آلودگی قارچی،بلاست برگ و خوشه،لکه قهوه ای،

شیت بلایت و آفاتی مانند ساقه خوار،زنجرک و پسیل میگردد.

جلوگیری از تبخیر آب و تعریق

سیلیسیم در دیواره های سلولی اپیدرم در هر دو سطح برگ تجمع میابد.

در نتیجه هدر رفتن آب از کوتیکل کاهش میابد و از فرو ریختن آوند ها

در شرایط تعرق زیاد جلوگیری میکند.

انواع کودهای شیمیایی مورد نیاز باغات پسته و کودهای باغ پسته

1_کودهای ازته

با توجه به شوری آب و خاک در مناطق پسته خیز،نوع کودهای شیمیایی مصرفی بایستی در جهت تعدیل اثرات سوء

شوری  و سمیت یون های سدیم و کلر باشد.

از میان کودهای ازته،اوره علارغم 46 درصد ازت برای خاک های مناطق پسته خیز

که دارای آهک بالایی هم هستند،مناسب نمی باشد.

چون این کود در محیط قلیایی تجزیه شده و به صورت آمونیاک متصاعد میشود و

همچنین یون بی کربنات باقی مانده باعث زردی درختان

و کمبود سایر عناصر غذایی میشود.

گیاه قسمت عمده ازت مورد نیاز خود را به صورت نیترات و قسمت کمی را هم به صورت آمونیوم جذب میکند

و به علت پایین بودن احتمالی جمعیت میکرو ارگانیسم ها در خاک شور راندمان جذب ازت از این کود بسیار کم میباشد.

بهترین کود حاوی ازت که خاصیت اسیدی هم دارند و میتوانند برای مناطق پسته کاری هم مصرف شود.

نیترات آمونیوم با 33 درصد ازت و سولفات آمونیوم با 21 درصد ازت میباشد.

با توجه به اینکه 50 درصد باقیمانده آن برای قابل جذب شدن به جمعیت میکروبیولوژیک خاک وابسته است.

از طرفی نیترات موجود در کود هم میتواند تا حدی از جذب کلر جلوگیری و اثرات شوری را کم کند.

آنچه شایان ذکر است عدم استفاده از کودهای حاوی آمونیوم و بالعکس استفاده از کودهای نیتراته مانند

نیترات آمونیوم،نیترات کلسیم و نیترات پتاسیم درخاک های با قلیائیت بالا (PHهای بالاتر از 7/8 و 8 ) میباشد .

چراکه در خاک در ابتدا آمونیوم توسط باکتری های نیتروباکتر به نیتریت تبدیل

و سپس نیتریت توسط باکتری های نیتروزوموناس به نیترات تبدیل میشود.

باکتری های نیتروباکتر حساسیت زیادی به ph های قلیائی ندارند.

درحالیکه باکتری های نیتروزوموناس به phهای قلیائی حساس بوده و نیتریت را به نیترات تبدیل نمیکند.

و درنتیجه باعث تجمع نیترات میگردد که برای گیاهان سمی میباشد و همچنین برای لایه ازن نیز مخرب است.

2_کودهای فسفره

افراط در مصرف کودهای فسفره در سالهای اخیر و در واقع روش نادرست مصرف، یعنی پخش سطحی کودهای فسفره

موجب تجمع فسفر در قسمت سطحی خاک شده است.

در صورتی که کودهای فسفره را بایستی در منطقه توسعه ریشه و نزدیک ریشه قرار داد تا کارایی لازمه را داشته باشد.

باتوجه به اینکه ریشه های درختان بارور پسته در عمق پایین تر از 40 سانتی متر قرار دارند.

می بایستی میزان فسفر موجود در این عمق و پایین تر ملاک ارزیابی فسفر خاک قرار گیرد.

تحقیقات اخیر موسسه پسته کشور بر روی 200 نمونه خاک نشان میدهد که متوسط میزان فسفر

در عمق 40 تا 80 سانتی متری حدود 7 میلی گرم در لیتر میباشد.

بنابراین رساندن میزان فسفر در عمق توسعه ریشه به حدود 51 میلی گرم در لیتر (حد بحرانی فسفر درخاک های شور)

ضروری میباشد.

از کودهای فسفاته قابل استفاده در باغات پسته میتوان به سوپر فسفات ساده با 20 درصدP205

(پنتوکسیدفسفر) و فسفات آمونیوم(دی آمونیوم فسفات)با 46 درصد P205(پنتوکسید فسفر) و 18 درصد ازت و بیوفسفات

طلایی اشاره کرد.

در حال حاضر مناسب ترین کود قابل توصیه برای باغات پسته که با کمبود فسفر مواجه هستند،فسفات امونیوم میباشد

اخیرا نیز از کود اوره فسفات با 17 درصد نیتروژن و 44 درصدP205 (پنتوکسید فسفر) در باغات پسته به ویژه در اواخر اسفند

استفاده میگردد.

3_کودهای پتاسیمی

متاسفانه در گذشته به دلیل عدم مصرف کودهای پتاسیمی در باغات پسته و تخلیه بیش از حد پتاسیم خاک ها،

بررسی آماری نشان میدهد که بیش از 60 درصد از باغات استان کرمان کمبود پتاسیم دارند.

از آنجایی که نیاز درخت به پتاسیم،هم اندازه ازت (کمی بیشتر)میباشد و با عنایت به اینکه پتاسیم نقش بسیار مهمی

در کمیت و کیفیت محصول دارد،می بایست مورد توجه خاص قرار گیرد.

پتاسیم نقش مهمی در تنظیم نظام آبی گیاه دارد که این موضوع در مناطق خشک و خاک های شور حیاتی است.

در صورت بروز علائم کمبود 3-1 کیلوگرم کود پتاسه برای هر درخت، بسته به سن آن به صورت چالگود و نواری توصیه میشود.

از کود های پتاسه معمول که استفاده میشوند،سولفات پتاسیم حاوی 48 درصد و کلرور پتاسیم 60 درصد K2O می باشند.

از کود کلرور پتاسیم در خاکهایی که EC آنها بالای 4 دسی ژیمنس برمتر باشد،نباید استفاده نمود.

از آنجایی که نیاز به پتاسیم و ازت در زمان پر شدن مغز بالا بوده و مصرف توامان این دو عنصر تاثیر بسیار زیادی در کمیت

و کیفیت محصول خواهد داشت. مصرف سرک نیترات پتاسیم میتواند بسیار مفید باشد.

به نظر میرسد نیترات موجود در این کودها ،علاوه بر تامین نیاز ازته،مانع جذب کلر هم میشود و راندمان جذب

پتاسیم را افزایش میدهد.

ضمنا قالب باغداران در مرحله مغز بستن از 80 تا 100 کیلوگرم در هکتار سولوپتاس(سولفات پتاسیم محلول در آب)در 2 قسط

استفاده می نمایند.

4_گوگرد

نیاز گیاهان به گوگرد بیش از فسفر می باشد.(غلظت گوگرد در داخل گیاه به مراتب بیش از فسفر است)و اینکه گوگرد به اندازه ازت

در تشکیل پروتئین گیاهی نقش دارد.

اکثر خاک های کشاورزی کشور آهکی و آبهای آبیاری نیز دارای بی کربنات بالا میباشند.

یکی از روش های بهبود مدیریت تغذیه ای در خاک های آهکی با بی کربنات بالای آب آبیاری،استفاده از اسید سولفوریک است.

چون استفاده از این اسید در مزرعه و باغات میوه کشور با مشکلات فراوانی از جمله سوختگی همراه میباشد

بنابراین با کمک باکتری های تیوباسیلیوس،گوگرد به سولفات تبدیل میشود.

زیرا باکتری های تیوباسیلیوس دارای این توانمندی هستند که گوگرد را به اسید سولفوریک تبدیل نمایند.

با مصرف موضعی این کود(چالکود،نواری و ……)اسید تولید شده با کمک باکتری های تیوباسیلیوس سبب کاهش موضعی PH

خاک و نهایتا آزاد سازی فسفر از خاک فسفات موجود میگردد.بدین ترتیب کاهش PHخاک در منطقه رشد ریشه درختان میوه،

باعث افزایش قابلیت جذب فسفر موجود در خاک و دیگر عناصر غذایی ریز مغذی موجود در خاک برای گیاه میگردد.

به علاوه گوگرد عنصری(s)برای گیاهان قابل استفاده نیست.

ولی باکتری های تیوباسیلیوس با اکسیده کردن گوگرد و تبدیل آن به سولفات (SO4)،امکان استفاده از گوگرد عنصری را فراهم می نمایند.

کاهش موضعی PHخاک میتواند به کاهش PHشیره در درون آوند های درختان کمک نماید و این امر باعث افزایش قابلیت استفاده عناصر

غذایی مهم نظیر،فسفر ،آهن ،روی و …. برای درختان میگردد.

در نتیجه علاوه بر افزایش عملکرد،بهبود کیفیت نیز فراهم میگردد.طبق توسیه کارشناسان و محقق تغذیه گیاهی،

مقدار 1 الی 2 کیلو گرم گوگرد به ازای هر درخت بارور با روش چالکود یا نواری به صورت دوسال یکبارتوصیه میشود.

البته این کود باید به همراه مقدار کافی باکتری تیوباسیلیوس به کار گرفته شود.

5_عناصر کم مصرف

در بین عناصر کم مصرف،روی،بر،منگنز و آهن در تغذیه پسته از اهمیت بیشتری برخوردارند.

بر اساس نتایج تجزیه خاکها در اکثر نقاط پسته خیز استان و کشور بیش از 95 درصد از باغ های پسته،

میزان روی قابل جذب بسیار پایین و مبتلا به کمبود روی (zn)هستند که علائم آن به صورت کچلی سرشاخه وریزبرگی(رزت)

خصوصا در اوایل فصل رشد دیده میشود.

محلول پاشی با سولفات روی 5 در  هزار قبل از سبز شدن درخت یا 5 در هزار اردیبهشت و یا محلول پاشی با کود میکرومعدنی 

کامل در اردیبهشت ماه برای تامین عنصر روی توصیه میشود.

تجزیه خاک و برگ در پسته  حاکی از کفایت بلکه حد مسمومیت بر در باغهای پسته که دارای آب و خاک شورند،میباشد.

ولی در مناطقی که آب و خاک شور ندارند.

بنا به نیاز بالای درخت هنگام تشکیل میوه، محلول پاشی بر قبل از باز شدن گلها(اواخر اسفند ماه)ضروری است.

از دیگر عناصر مهم در تغذیه پسته مولیبدن است.

عنصر مولیبدن در مرحله تورم جوانه ها و شکوفایی گل در درختان پسته اهمیت زیادی دارد.

همانطور که میدانیم یکی از فرم های ازت که در مرحله پس از برداشت و تورم جوانه ها به آن تاکید زیادی شده است،فرم نیتراته ازت می باشد.

که از برتری ترکیبات نیتراته قابل ذخیره بودن آن در واکوئل های سلول ها میباشد.

در اینجا هست که عنصر مولیبدن باعث تجزیه ترکیبات نیتراته شده و آنها را در اختیار سایر اندامک ها و ارگانل ها قرار میدهد تا در فعل و انفعالات

سلولی و در فرایند های حساسی مانند گلدهی کمک کنند.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

مطالب مرتبط

تاثیر کود جلبک دریایی بر درختان پسته

تاثیر کود جلبک دریایی بر درختان پسته

تاثیر کود جلبک دریایی بر درختان پسته : در اینجا قصد داریم به تاثیر کود جلبک دریایی بر درختان پسته، فواید و زمان آن بپردازیم. کود جلبک دریایی از مواد ارگانیک به وجود می‌آید و طیف گسترده ای از مواد غذایی با ارزش را برای مراحل مختلف رشد گیاهان در اختیار آنها قرار می دهد. […]

آبیاری زیرسطحی درختان پسته

آبیاری زیرسطحی درختان پسته سیستم آبیاری زیرسطحی درختان پسته در واقع همان سیستم قطره ای سطحی تکامل یافته است که در آن بسیاری از مشکلات نظیر تبخیر، گرفتگی منافذ، آسیب پذیری لوله ها و مزاحمت لوله ها برای ادوات کشاورزی حل شده است. که امروزه به دلیل کمبود منابع آبی مناسب در مناطق پسته کاری،استفاده […]

کاربرد کائولین بر درختان پسته

کاربرد کائولین بر درختان پسته

کاربرد کائولین بر درختان پسته کائولین ماده ای دور کننده است که اغلب این ماده را به عنوان پوشش دهنده مصرف می کنند. در اینجا می خواهیم به کاربرد کائولین بر درختان پسته بپردازیم. کائولین (سیلیکات آلومینیوم) پوشش سفید و یکنواختی را بر روی گیاهان ایجاد می کند، که موجب کاهش چشمگیر خسارت حشرات، آفتاب […]

کنترل گموز پسته

کنترل گموز پسته

کنترل گموز پسته: در اینجا به روش های کنترل گموز پسته می پردازیم که یکی ازمهمترین بیماری درختان پسته می باشد، که ممکن است براثر سهل انگاری و بی اطلاعی کشاورزان خسارات جبران ناپذیری ایجاد کند. علائم بیماری: تغییررنگ،فساد در پوست و قسمتی از چوب ناحیه ی طوقه ی ظاهر،غالبا با ترشح قطره های صمغ […]

1 دیدگاه در “کودهای باغ پسته”

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *