پسته ارزان برشته و خام
پسته فندقی ۱ کیلوگرم سایز کوچک

پسته فندقی ۱ کیلوگرم سایز کوچک

حراج
۲۰۳ هزار تومان ۱۳۳ هزار تومان
پسته فندقی ۱ کیلوگرم سایز بزرگ

پسته فندقی ۱ کیلوگرم سایز بزرگ

حراج
۲۱۰ هزار تومان ۱۴۰ هزار تومان