برشته نمکی
پسته بادامی یک کیلو گرم برشته نمکی

پسته بادامی یک کیلو گرم برشته نمکی

حراج
۱۶۰ هزار تومان ۱۴۰ هزار تومان