گوگرد پاشی درختان پسته کی انجام میشه

گوگرد پاشی درختان پسته

گوگرد پاشی درختان پسته حدود 6 سال پیش در منطقه پسته کاری دامغان برای کنترل پسیل پسته استفاده شده است.

اولین بار آقای ولی الله عباسیان از گوگرد برای پسیل استفاده نمود.  بدلیل کنترل مناسب از گوگرد برای پسیل سایر باغداران نیز استفاده کردند.در دامغان حدود 5 سال است که از گوگرد استفاده می کنند و رضایت نسبی دارند.از سال گذشته هم با توجه به عدم کارایی سموم شیمیایی در کنترل پسیل استفاده از گوگرد پاشی درختان پسته در سایر مناطق صورت گرفته و رضایت نسبی ایج انموده است. گوگرد علاوه بر اینکه ماده ای بسیار ایمن در مقایسه با سموم است  می تواند برای خاک وگیاه مفید باشد ،  گوگرد پاشی درخت پسته موثرترین روش برای کنترل پسیل می باشد.

گوگرد

گوگرد یکی از عناصر حیاتی در تغذیه گیاهی وحیوانی،یکی از عناصراصلی وسازنده گیاه که برای تنظیم بعضی از اعمال حیاتی گیاه مورد نیاز می باشد .و اگر به اندازه کافی در منطقه رشد ونمو ریشه موجود نباشد رشد گیاهان متوقف میشود.برای همین گوگردپاشی درختان پسته توصیه می شود.گوگردجزسموم معدنی غیرکربنه محسوب که ازطریق تماسی و گوارشی با اختلال در عملکرد طبیعی و چرخه انرژی سبب مرگ حشره می شود. برای پرندگان ،ماهی ها و زنبورها بی خطر و برای  انسان ها سمیت کمی دارد. گوگرد می تواند بیماریهای قارچی،پسیل ها، کنه هاشته ها،عنکبوت ها وسایرحشرات نرم تن و لاروو پوره آنهارااز بین ببرد.در بعضی موارد سبب ازبین رفتن تخم حشرات نیز می گردد.از نظر سلامت انسان یکی از ایمن ترین سموم دفع آفات گیاهی می باشد.

برای خرید کردن پسته ایران ،پسته رفسنجان ،انواع پسته به فروشگاه پسته دات کام مراجعه کنید

 

انواع گوگرد

گوگرد به دو شکل معدنی و نفتی تقسیم می شوند گوگردهای نفتی نیز دودسته:

1-گازی (ناشی از جداسازی سولفید هیدروژن از گاز)

2-نفتی(ناشی از جداسازی سولفید هیدروژن در نفت)

گوگردهای نفتی  ضمن تفاوت در ساختار مولکولی درصد خلوص ( بالاتر از 99درصد )  بالاتری نسبت به  منابع  گازی و  معدنی دارند. ضمن اینکه  ناخالصی های موجود در گوگردها گازی(درصد خلوص 95درصد) و  معدنی  (درصد خلوص ماکزیمم 8درصد) که می تواند خواص گوگرد راتحت تاثیر قرار دهد.برای همین گوگرد پاشی درختان پسته با پایه نفتی نسبت به پایه گازی در کنترل پسیل موثرتر می باشد.گوگرد میکرونیزه بربر پایه نفتی به رتگ زردقناری و برپایه گازی معمولا رنگ زرد دارد. بهترین  آنالیز برای گوگرد پاشی درختان پسته ،جهت کنترل پسیل خلوص حداقل 99/5درصد،خاکستر حداکثر 0/25درصد،میزان هیدرو کربن حداکثر0/06درصدورطوبت نهایت 0/5درصد می باشد.

 

گوگردپاشی

 

آفت پسیل پسته

پسیل معمولی پسته مهمترین آفت پسته است که باغداران آن شیره خشک می گویند.زمستان را به صورت حشره کامل می گذراند واوایل اردیبهشت ماه معمولا تخمیریزی می کند ونوزادهای آن از شیره نباتی تغذیه می نماید تا تبدیل به حشره بالغ گردند.

خسارات ناشی از پسیل:

پوره های پسیل با فرو بردن خرطوم در سطح بر گ ها از شیره گیاهی تغذیه می کنند،مواد پروتینی گیاه راجذب نموده مواد قندی را به صورت شیره دفع میکند،این مواد در مجاورت هوا خشک شده وبه آن شکرک میگویند.این موادچسبنده باعث جذب گرد وخاک شده و شاخه وبرگ درختان را بد منظره می کند.از دست رفتن شیره گیاهی باعث ضعف عمومی درختان پسته وریزش برگ ها،دانه های کوچک ،جوانه ها وافزایش درصد دهان بستگی و پوکی پسته می شود.خسارت پوره های پسیل پسته روی درختان در خردادماه باعث ریزش خوشه ها ،برگ ها،جوانه ها وافزایش میزان پوکی و دهان بستگی در مرداد ماه می گردد. بهترین زمان گوگرد پاشی درختان پسته پس از استخوانی شدن پوست لغایت 15روز قبل از برداشت می باشد.

نحوه ی استفاده از گوگرد:

-برای گوگرد پاشی درختان پسته  حتما باید هنگام ریختن گوگرد به داخل سم پاش از الک ریز عبور داده شود،

و بعد داخل سم پاش ریخته شود .

سم پاش حتما همزن داشته باشد.

بهترین قطر نازل سرلانس بین 2 تا 2/5 می باشد.

در هزار لیتر آب 25 تا 30 کیلو گوگرد توصیه می شود.برای ارقام بادامی مانند،رقم اکبری ،احمدآقایی وسفید فیض آبادبا توجه به حساسیت از دوز پایین تر (25کیلو در هزار)استفاده گردد.

گوگرد باید در چند مرحله به تانکر اضافه گردد.

ریکا در معلق ماندن گوگرد موثر است پس همراه گوگرد یک لیتر در هزار ریکا استفاده گردد.

بهتر است تانکر کاملا پر نگردد وسر خالی باشدبرای کارایی بهتر همزن، ت همزدن و معلق نگه داشتن گوگرد بهتر انجام شود.

سوختگی پسته در اثر گوگرد پاشی

بعضی از گزارشات سوختگی پسته دراثر گوگرد  پاشی درختان پسته  به دلیل تیرک نمودن ذرات معلق  گوگرد به دلیل سر لانس

نامناسب و ضربه زدن به میوه ایجاد می گردد.(مانند اثرات ضربه ای بادهای شن آور )

برای جلوگیری از سوختگی توصیه می شود نازل در بیرون از باغ تنظیم گرددتا پاشش پودری ایجاد گردد

و سپس وارد باغ  گردد.در صورت تیرک نمودن مجدد نازل ها، توصیه می شود قطر نازل اضافه تر گردد تا از

ضربه زنی به میوه های پسته و سوختگی آن جلوگیری گردد.

گوگرد پاشی درختان پسته بهتر است در زمانی که دمای زیر 40درجه هست استفاده شود.

با سایر سموم مخلوط نشود بهتر است.

با روغن ها مخلوط نگرددوقبل و بعد از آن به مدت 25 تا 30 روز از روغن استفاده نشود.

چون باعث ایجاد مسمومیت می شود.

گوگرد پاشی درختان پسته بهتر است در شب هنگام و خنکی هوا پاشیده نشود چون احتمالا تصعید نمی گردد .

– بهترین زمان پاشش 6 صبح تا 11ودر بعداز ظهر 4 تا 8 شب می باشد .

گوگردهای پایه نفتی به دلیل خلوص و سرعت تصعید بالاتر بهتر از گوگردهایبر پایه گازی می باشند .

در جمعیت پایین پوره ها پاشیده شود در صورت شکرک و تداخل نسل احتمال موفقیت کمتر می گردد.

با توجه به آتش زا بودن گوگرد توصیه می شود که باقیمانده گوگرد در ته تانکر دور از باغ معدوم گردد.

هنگام استفاده از ماسک ،عینک و دستکش الزامی است.

به فروشگاه سایت پسته دات کام اینجا کلیک کنید .

 

 

 

 

 

 

مطالب مرتبط

پودینگ پسته

پودینگ پسته

دسر پودینگ پسته از دسرهایی است که برای مجالس خاص شما بهترین گزینه است.

این دسر کاملا طبیعی است و بدون هیچ گونه مواد مصنوعی و رنگ خوراکی میباشد و با رنگ و طعم طبیعی پسته اماده میشود.

کودهای دامی

کودهای دامی

دستورالعمل پوساندن کودهای دامی(گاوی و گوسفندی)

شرایط محل و چگونگی قرار دادن پشته های کود دامی برای پوساندن کود(تولید کمپوست)

محل مورد نظر باید دارای شیب 2تا4 درصد به سمت استخر(مکان جمع آوری زه آب)باشد.
خاک منطقه مورد نظر باید متراکم (کوبیده شده ویا از جنس بتون)و غیر قابل نفوذ باشد وروی سطح خاک باید با لایه ای از سنگریزه با قطر کم پوشانده شود.
ایجادخاکریز در اطراف پشته ها در کنترل زه آبورودی و خروجی موثر است.
روش قرار دادن مواد اولیه به صورت پشته هایی با ارتفاع 1/2تا 1/8 مترو عرض3تا4متر است.
طول پشته ها بستگی به فضای موجود دارد
پشته ها به صورت منظم توسط زیرورو میشوند.
اندازه گیری دمای توده کمپوست باید به صورت روزانه انجام شود.
پس از یک تا دو روز از شروع فرایند دمای توده باید بیشتر از 48 درجه سانتیگراد باشد و به مدت چندین هفته در این دما باقی بماند.پس از این نرحله دما به 40 درجه سانتیگراد کاهش می یابد.

قاووت گل گاو زبان

قاووت گل گاو زبان

قاووت گل گاو زبان یک شیرینی و معجون دارویی است .این قاووت دارای طبیعت گرم می باشد و از بارزترین خواص آن آرامبخش و نشاط آور بودن آن است .گل گاو زبان سرشار از آنتی اکسیدان ،ویتامینهای B، ویتامین C ،منیزیم ،کلسیم ،آهن و پتاسیم میباشد. به دلیل داشتن منیزیم از سرطان پیشگیری میکند. مواد […]

قاووت ساده

قاووت ساده  قهوه ای رنگ است که از بو دادن مخلوط چند بذر گیاهی و گیاهان دارویی به همراه شکر آسیاب و پودر کرده به دست می آید .قاووت ساده معجونی مقوی است. طبیعت قاووت گرم و آرام‌بخش است و بیشتر از آن به عنوان یک میان‌وعده  پر انرژی استفاده می‌شود. مواد تشکیل دهنده قاووت […]

4 دیدگاه در “گوگرد پاشی درختان پسته کی انجام میشه”

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *