تمام مطالب برچسب : خرید آنلاین پسته ارزان رفسنجان
پاستا با سس پسته چطوردرمنزل درست کنیم

پاستا با سس پسته چطوردرمنزل درست کنیم

برای پاستا با سس پسته در یک قابلمه مقداری آب بریزید و آن را روی حرارت بگذارید تا  آب جوش بیاید.
زمانی که آب جوش آمد سپس ماکارونی را همراه با کمی نمک داخل آب بریزید.
صبر کنید تا ماکارونی کاملا نرم شود، سپس آن را داخل سبد ریخته و میگذاریم آب آن ها گرفته شود.

مغز لپه پسته وموارد مصرفی آن

مغز لپه پسته وموارد مصرفی آن

مغز لپه پسته
مغز لپه پسته به مغز پسته ای گفته می شود که از وسط دونیم شده است.
در مواردی که مغز پسته را برش می دهند این نوع مغز بسیار مفید است مثل
گز وسوهان که در آن ها استفاده می شود .
طرز درست کردن گز

مغز پسته -کال چیست؟

مغز پسته -کال چیست؟

مغز کال پسته و موارد استفاده آن
زمان برداشت مغز  پسته کال  اوایل مردادماه است:یا اصطلاحا در اولین مراحل تشکیل
مغز پسته باید چیده شود .هرچه از طرف مردادماه به طرف شهریور ماه پیش رویم مغز
بزرگتر و سبزینگی آن کمتر می شود واز حالت کال در می آید .قیمت گذاری آن بر اساس
زود یا دیر چیدن آن صورت می گیرد.این نوع مغز (مغز کال ) بیشتر برای کشور های
ثروتمند اروپایی صادر می شود.
صادرات خلال مغز پسته کال

کاشت ،منطقه وزمین مناسب ،پیوند

کاشت ،منطقه وزمین مناسب ،پیوند

کاشت پسته
عموما دانه پسته رادراوائل فروردین ماه می کارند.
پسته را می توان در زمین اصلی کاشت ویا اینکه دانه رادر خزانه پرورش داد وبعد از یکی دوسال، ان رابه زمین اصلی منتقل کرد.
باید بذر پسته از نوعی انتخاب شود که درخت حاصله در برابر آفت مقاوم بوده وطول عمر بیشتری داشته باشد.
در ایران انتخاب بذربر حسب تجربه صورت گرفته واز روشهای علمی استفاده نمی شود.
معمولا از پسته های بادامی ریز به عنوان بذر استفاده می شود.

پسته خشک چگونه است

پسته خشک چگونه است

پسته خشک
پسته خشک پسته ای است،
که پوست سبز رویی آن در پایانه فرآوری برداشته شده،
شستشو و سپس خشک شده باشد،
به گونه ای که حداکثر ۵ درصد رطوبت داشته باشد.
خشک کردن پسته ها را می توان به دو صورت انجام داد:
۱ـ خشک کردن در آفتاب:
پسته ها را برحسب رقم، خندان و ناخندان بودن به طور جداگانه بر روی محوطه هایی که به همین منظور ساخته می شود و
رد اصطلاح محلی میدان گفته می شود پهن کرده

سیستم ایمنی بدن وپسته

سیستم ایمنی بدن وپسته

سیستم ایمنی بدن وپسته:یک سیستم ایمنی سالم، به مصرف ویتامین B6 بستگی دارد که پسته سرشار از آن است.
مصرف بیش از اندازه ویتامین B6، فعالیت مغز را کند کرده و تاثیرگذاری سیستم ایمنی بدن برای مقابله با عفونت ها را نیز کاهش می دهد.
ویتامین B6 موجود در پسته به بدن کمک می کند گلوبول های قرمز سالم بسازد

پسته آمریکا

پسته آمریکا

پسته آمریکاگزارش اولیه چارلز نیکولز در ۲۲ شهریور ۹۷ گزارش برداشت پسته آمریکا در سال۲۰۱۸:پسته آمریکا  حــدود یــک ســوم برداشــت محصــول ســال پسته  ۲۰۱۸ انجــام شــده؛ کیفیــت بــه مراتــب از محصــول دوســال گذشــته ۲۰۱۶ – ۲۰۱۷ بهتــر اســت، امــا تحویــل محصــول بــا تأخیــر روبــه رو بوده اســت.پســته ها امســال ریــز هســتند. عملکــرد رقــم کرمــان کمتــر از حــد انتظــار بودهاســت. وضعیــتقیمتهــای جدیــد هنــوز نامشــخص اســت؛ چــون اکثــر خریــداران و فروشــندهها منتظرنــد ببیننــدکیفیـت و میـزان پسـته خشـک در پوسـت امسـال چگونــه خواهــد بــود. همانطــور کــه پیشبینــی میکردیــم، الان زمــان اوج برداشــت محصــول ۲۰۱۸در آمریــکا اســت.کمیــت و کیفیــت محصــول جدیــد در دو هفتــه آینـده مشـخص خواهـد شـد. در ایـن مـدت حـدودنیمـی از محصـول جدیـد برداشـت، پوسـتگیری و خشـک خواهدشـد. کرمـان رقـم غالـب در […]