پسته 2 ارزش غذایی و سلامت انسان

پسته 2دارای 0.3 درصد اسید چرب امگا 3 است.
پسته و دانه آفتابگردان نسبت به سایر میوه های خشکباری حاوی فیتو استرول بیشتری هستند.
با مصرف روزانه 30 تا 100 گرم از میوه های خشکباری، کلسترول نوع بد بین 9 تا 31 درصد کاهش یافته است.