مغز دهن بست

مغز پسته دهن بست(مغز سبز)

مغز پسته دهن بست
به مغز پسته دهن بست مغز شکستنی نیز می گویند که دارای استانداردبالایی می باشد،که به کشورهای اروپایی مثل ژاپن صادر می شود.
بادستگاه مخصوص خرد کن خرد می شود .
این نوع مغز به علت اینکه تماس کمتری با هوا دارد از آلودگی کمتری نسبت به سایر مغزها می باشد.
زمان ارسال آن بعد از خرد شدن پسته دهن بست می باشد .اگر در مناطقی با دمای هوای پایین تر باشد مغز  دهن بست  نیز سبز تر می شود