خواص پسته وفواید پسته

خواص پسته:پسته طبيعتی گرم و خشك دارد و حاوی مقدار زيادی پروتئين گياهي، مواد نشاسته‌ای غنی و مواد
معدنی نظير پتاسيم و منيزيم و روی است كه بسياری از نيازهاي بدن را تأمين می كند. بعضی محققان عقيده دارند
كه پروتئين پسته به اندازه‌ای است كه می توان آن را به عنوان جايگزيني برای گوشت و حبوبات دانست که البته
چندان قابل استناد نیست و نمی توان به آن اکتفا کرد. در ضمن روی موجود در آن نيز در رشد سلول‌ها و بافت‌های
بدن بسيار مؤثر است.