نگهداری پسته خشک چگونه انجام میشه

درجه حرارت یکی از عوامل مؤثر در رشد، نمو و فعالیت حشرات است.
افزایش درجه حرارت (دمای پسته )انبار تا حدی باعث افزایش رشد و کوتاه شدن چرخه
زندگی آفات و در نتیجه بالا رفتن شدت تنفس و افزایش فعالیت های متابولیکی دانه می شود.

نگهداری پسته خشک خام

دی اکسید کربن شرایط نگهداری (نگهداری پسته)را بخصوص در دمای پایین بهبود می بخشد
پسته معمولاً در اواخر ماه مرداد و اوایل شهریور می رسد.
پس از پوست گیری، شستشو و خشک کردن، پسته را در انبار نگهداری می کنند.