روغن ولک پسته

محلول

مضرات استفاده از روغن ولک برای درخت پسته

روغن ولک پسته و مضرات استفاده از آن

روغن ولک با انسداد مجاری تنفسی و عدسک های درختان پسته باعث افزایش تنفس و سوخت و ساز

ترکیبات مضر میشود که این باعث میشود تا جوانه ها در زمان مناسب تری باز شوند.

همراه با سوخت و ساز ترکیبات مضر مانند اسید آیسایزیک اسید،مواد کربوهیدراته هم مصرف و به شدت کاهش میابند

و درختان در ابتدا با ضعف متابولیکی روبه رو خواهند بود .

از مضرات دیگر خشکیدگی سرشاخه ها و افزایش جریان شیره آوندی با مصرف ترکیبات روغن ولک است .

که به صورت شیرابه های سفید رنگ از تنه در اوایل بهار خارج میگردد، پس ضعف متابولیکی،افزایش خطر سرمای بهاره،

افزایش فشار جریانات آوند آبکش از مهمترین اثرات سوء روغن ولک میباشد.

نقش روغن ولک در درختان پسته چیست؟

روغن ولک در سمپاشی زمستانه به منظور کنترل انواع کنه ها،شپشکها،شته ها،پسیل،کرمهای جوانه خوار و غیره……

استفاده میشود.

روغن ولک با ایجاد لایه نازک تمام بدن حشره را احاطه نموده و با بستن منافذ تنفسی باعث مرگ حشرات میگردد.

روغن ولک قابلیت اختلاط با بسیاری از آفتکش ها را دارد .

ولی با قارچ کش کاپتان،سموم گوگردی مثل سولفر،آبامکتین،نبایستی مخلوط شود.جهت تهیه محلول سمپاشی نیز

ابتدا روغن را در مقداری آب(ترجیحا ولرم باشد بهتر است)حل کرده بعدا داخل تانکر سمپاشی که تا نصف آب دارد اضافه شود.

نتایج تحقیق محققان نشان داده است که استفاده از روغن ولک در زمستان باعث تسریع

در گلدهی و افزایش کمیت و کیفیت پسته میشود

استفاده از روغن ولک به صورت محلول پاشی زمستانه  و نیز نیترات پتاسیم بر روی بعضی

از درختان میوه به عنوان برطرف کننده قسمتی از نیاز سرمایی گزارش شده است.

استفاده از روغن ولک همراه با بنزوات سدیم سبب افزایش وزن صد دانه و درصد خندانی به ترتیب 

به میزان 24/6 گرم و 3/6 درصد نسبت به تیمار شاهد (بدون محلول پاشی)شده است.

استفاده از غلظت های بالای 3 درصد روغن ولک در ترکیب با نیترات پتاسیم به صورت محلول پاشی

در بهمن ماه ،باعث افزایش غلظت ازت و پتاسیم جوانه گل پسته نسبت به تیمار شاهد شد.

به عبارتی استفاده از این روغن کارایی جذب عناصر غذایی را در گیاه پسته بالا برد.

روغن ولک پسته

 

برای خرید پسته لوکس،خرید پسته،خرید مغز پسته،خرید بدون واسطه پسته،پسته آجیلی،پسته ارزان،پسته عمده اینجا کلیک کنید

 

روغن ولک فقط برای کمک به القاء سرما و تامین نیاز

روغن ولک فقط برای کمک به القاء سرما و تامین نیاز

سرمایی و تکامل و تکوین جوانه گل نیست بلکه برای تکوین و تکامل جوانه رویشی یا همان جوانه های برگ نیز ضروری است .

در صورت عدم تامین نیاز سرمائی،برگ های بد فرم،دارای شکل های ناهنجار و غیر نرمال

و به صورت دو یا سه برگچه ای خواهند بود.که برهمه فرایند های سیگنالینگ و

بیوسنتز برگ در فصل رشد بعد یقینا موثر خواهد بود.

از این رو استفاده از ترکیباتی مانند روغن ولک برای درختان پسته هم در سال آور و هم نا آور ضروری است .

دوز بهینه روغن ولک برای تامین نیاز سرمائی در رقم اکبری 40 در 1000 و برای سایر ارقام مانند

احمد آقایی و کله قوچی 30 در 1000میباشد.

در مورد درختان پسته تا زمانی که 66 درصد نیاز سرمائی آن به صورت طبیعی تامین نشده است،

مصرف روغن ولک با عدم مصرف آن تفاوتی نمیکند، لذا بایستی سرمای تامین شده توسط مدل های کار آمد.

مانند مدل یوتای بهینه شده محاسبه شده و روزی که عدد سرمای تامین شده به دامنه ی اشاره شده رسید

روغن ولک مصرف گردد.

حساسیت روغن ولک

حساسیت این موضوع به گونه ای است که اگر چند روز قبل از رسیدن به این آستانه روغن پاشی انجام شود موفقیت

حاصل نخواهد شد و محرک های داخلی درخت  واکنش مناسبی نمیدهند

عدم تامین نیاز سرمایی درختان پسته در ارقام با نیاز سرمایی بالا مانند اکبری و چروک به معنای دیر گلدهی و عدم باز شدن در زمان مناسب

برای دست یابی به حداکثر گرده افشانی ممکنه و ایده آل است.

یکی از تیماری هایی که دیر گلدهی درختان پسته را تشدید میکند  ترکیبات کودی نیتروژنه است که کاربرد بیش از حد و دیر هنگام آنها

به هر فرمی در شرایط عدم تامین سرمای زمستانه کافی میتواند خسارت عدم تامین سرما را تشدید کند.

این ترکیبات میتوانند در اواخر فصل و با مصرف زیاد گل انگیزی سال بعد متوقف و با مشکل مواجه کنند و این شرایط در سالهای با عدم تامین

سرمای کافی بحرانی تر خواهد بود.

استفاده از نیترات پتاسیم بر روی پسته همانند خیلی از درختان میوه دیگر در شکستن خواب جوانه های رقم اوحدی که نیاز سرمایی بالایی

داشته ،موفقیت آمیزبوده است.

خصوصیات ظاهری روغن ولک مناسب

روغن ولک به صورت استاندارد حاوی 80 درصد پارافین،18 درصد آب و 2 درصد امولسییوفایر میباشند.

روغن ولک بایستی بوی پارافین بدهد.بوی پارافین مایع تقریبا شبیه پارافین جامد است برخی سازندگان متاسفانه برای سودجویی بیشتر

از گازوئیل جوشانده یا اسیدسولفوریک اشباع شده به عنوان پارافین استفاده میکنند که بوی گازوئیل روغن ولک ناشی از این است.

برخی سازندگان از موادی بوگیر (اسانس های خاص)استفاده میکنند که این بو از روغن ولک متصاعد نشود.

روغن های ولک برپایه گازوئیلی با اینکه بر عامل هدف بی تاثیرند در چندین سال موجب پیری سریع و خشک شدن درختان میشوند

روغن ولک مناسب با پایه پارافینی پس از حل در آب کاملا شیری رنگ خواهد بود و پس از 20 دقیقه توسط بافت کورتکس و بافت پوستی

درختان پسته جذب میگردد و هیچ تغییر رنگی مشاهده نمیشود یا حداقل تغییر رنگ مشاهده شود.

 تغییر روغن ولک مناسب به درختان بجای تیرگی جلا میبخشد و به راحتی موجب انسداد عدسکی و افزایش ریت تنفسی گیاه میشود.

ضمنا در گالن های حاوی روغن ولک نبایستی رسوب دیده شود و بعد از بهم زدن رنگ روغن ولک مناسب نباید لایه زرد رنگ بر روی روغن

مشاهده گردد.

از موارد مهمی که باغداران باید به آن توجه کنند عدم محلولپاشی روغن ولک بر روی درختان نر میباشد چرا که باعث همپوشانی ممناسب تر

در باز شدن درختان نر و ماده میگردد.

 

 

 

 

 

مطالب مرتبط

پودینگ پسته

پودینگ پسته

دسر پودینگ پسته از دسرهایی است که برای مجالس خاص شما بهترین گزینه است.

این دسر کاملا طبیعی است و بدون هیچ گونه مواد مصنوعی و رنگ خوراکی میباشد و با رنگ و طعم طبیعی پسته اماده میشود.

کودهای دامی

کودهای دامی

دستورالعمل پوساندن کودهای دامی(گاوی و گوسفندی)

شرایط محل و چگونگی قرار دادن پشته های کود دامی برای پوساندن کود(تولید کمپوست)

محل مورد نظر باید دارای شیب 2تا4 درصد به سمت استخر(مکان جمع آوری زه آب)باشد.
خاک منطقه مورد نظر باید متراکم (کوبیده شده ویا از جنس بتون)و غیر قابل نفوذ باشد وروی سطح خاک باید با لایه ای از سنگریزه با قطر کم پوشانده شود.
ایجادخاکریز در اطراف پشته ها در کنترل زه آبورودی و خروجی موثر است.
روش قرار دادن مواد اولیه به صورت پشته هایی با ارتفاع 1/2تا 1/8 مترو عرض3تا4متر است.
طول پشته ها بستگی به فضای موجود دارد
پشته ها به صورت منظم توسط زیرورو میشوند.
اندازه گیری دمای توده کمپوست باید به صورت روزانه انجام شود.
پس از یک تا دو روز از شروع فرایند دمای توده باید بیشتر از 48 درجه سانتیگراد باشد و به مدت چندین هفته در این دما باقی بماند.پس از این نرحله دما به 40 درجه سانتیگراد کاهش می یابد.

قاووت گل گاو زبان

قاووت گل گاو زبان

قاووت گل گاو زبان یک شیرینی و معجون دارویی است .این قاووت دارای طبیعت گرم می باشد و از بارزترین خواص آن آرامبخش و نشاط آور بودن آن است .گل گاو زبان سرشار از آنتی اکسیدان ،ویتامینهای B، ویتامین C ،منیزیم ،کلسیم ،آهن و پتاسیم میباشد. به دلیل داشتن منیزیم از سرطان پیشگیری میکند. مواد […]

قاووت ساده

قاووت ساده  قهوه ای رنگ است که از بو دادن مخلوط چند بذر گیاهی و گیاهان دارویی به همراه شکر آسیاب و پودر کرده به دست می آید .قاووت ساده معجونی مقوی است. طبیعت قاووت گرم و آرام‌بخش است و بیشتر از آن به عنوان یک میان‌وعده  پر انرژی استفاده می‌شود. مواد تشکیل دهنده قاووت […]

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *