علف های هرز باغ های پسته

علف های هرز باغ های پسته

علف های هرز باغهای  پسته:

علف های هرز باغ های پسته یک ساله مثل چسبک ،جوموشک ،جو وحشی ،خارخسک وتوق ،

در عملیات داشت وبرداشت مشکل یجاد می کنند وبه لباس کشاورزان وپشم گوسفندان ویال اسبان می چسبند.

علف هرز :

 • علف های هرز نی،لویی،حلفه،بارهنگ (کاردی)،شنگ وشیرنرم،

بیشتردر جوی های اصلی و کانال های آبیاری و اطراف آنها رشد ودر عملیات ابیاری وآبرسانی اختلال ایجاد میکنند.

 • علف خرس (گزوپیچ)به سرعت در باغ ها تکثیر می شودوتولیدبذربسیاربالایی دارد.

بذر آن به صورت قاصدک در محوطه ی کشاورزی پخش می شود.مبارزه با این علف هزینه ی بسیار بالایی دارد.

خسارت این علف زمانی که علف از درخت بالا رفته و میوه ها را پوشانده بیشتر مشاهده می شود.در این حالت میوه به علت سایه ی علف از رشد باز می ماند. برای معدوم کردن علف دقت بسیار بالایی لازم استتا میوه کنده نشود.

 •  علف های هرز قیاق ،هریز،شورمرغ،گلرنگ وحشی،خارشتر،خار مغیلان،اسپند،اسپندوحشی،شیرین بیان،تلخ بیان،وبادغلتان،اگر در زمان مناسبی کنترل شوندگسترش نمی یابند.
 •   سلمک از گسترده ترین علف های هرز باغ های پسته جهان است که مبارزه با آن آسان است ولی در اثر غفلت بسیار زیانبار وخسارت زا خواهد بود.

علف های هرز باغ های پسته

خسارت ناشی از علف های هرز :

روش آبیاری باغ های پسته ،معمولا غرقابی ویا به صورت جوی در دو طرف درختان است که بیش از هر 40 روز یک بار آبیاری می شود.

در برخی مناطق پسته خیز که دارای آب و هوای گرم است ،حرارت روز وشب وفصول گرم و سرد سال بسیار زیاد و دوره ی سرما کوتاه است.

بعضی از خاک های منطقه نسبتا سنگین و خاک قلیایی باPHبیش از 8/7قلیایی شور است.

شرایط خاک های قلیایی وشور:

چنین شرایطی زمینه ی رشد درختان پسته را به خوبی فراهم نمی کندولی رویش ورشد علف های هرز یکی از مشکلات این منطقه است.رویش علف های هرز دائمی مانندعلف خرس یا پیچک تلخ و پیچک شیرین ،خارشتری ،خار مغیلان ،خار گل زرد،(با اسم محلی ورک)،کنگر وحشی،شیرین بیانوتلخ بیان،چمن وحشی در منطقه رایج هستند.استفاده از علف کش ها با مشورت کارشناسان در جهت از بین بردن این علف ها بسیار مناسب است.

در ضمن با این روش از هدر رفتن آب جلوگیری و زمینه ی تغذیه ی بهتر درخت فراهم می شود.باید توجه داشت که علف فای باغ نباید کاملا و صد در صد از بین برود،وجود مقداری علف برای میزبانی حشره ها وآفات یک روزه در باغ نیاز است تا این آفات به درختان آسیب نرسانند.

خرید آنلاین پسته ومغز سبز پسته :

خرید آنلاین مغز سبز پسته، خرید آنلاین مغز پسته رفسنجان، خرید آنلاین پسته لوکس، خرید آنلاین پسته صادراتی، خرید آنلاین پسته ارزان رفسنجان، خرید آنلاین پسته، پسته آجیلی،برای خرید از وب سایت پسته دات کام به قسمت فروشگاه ومغز پسته مراجعه کنید.

آیا می دانید که:

 • برای مبارزه باعلف هایی مثل پیچک تلخ و چمن وحشی می توانیداز این روش استفاده کنید:

مقدار 700سی سی علف کش گلایفوزیت (رانداپ)و300سی سی تاپ استار،همراه با 500گرم سولفات آمونیوم با 100لیترآب مخلوط کرده و علف ها را کاملا با آن آغشته کنید .با سم پاشی درست از هزینه های گزاف نیروی انسانی جلوگیری می شود.

فواید علف های هرز باغ های پسته :

علف های هرز فوایدی دارند که می توان به موارد زیر اشاره کرد:

 • علف های هرز از برخورد شدید نور آفتاب و سله بستن خاک جلوگیری می کند.
 • مانع از تبخیر زیاد و خشک شدن لایه سطحی آب خاک می گردد.
 • علف های هرزی از نوع گونه های شور ممکن است در کاهش شوری خاک موثر باشند.
 • علف های هرز،ماده ی آلی را درخاک افزایش می دهند.
 • نقش موثری در تجزیه کود،فعالیت ریشه های موئین درختان و برداشت مواد غذایی دارند.
 • علف های هرز پناهگاه و استراحت گاه دشمنان طبیعی آفات پسته مثل کفشدوزک ها و بالتوری ها هستند.
 • علف های هرز که محل مناسبی برای شته ها هستندباعث تغذیه کفشدوزک ها و بالتوری ها می شوند. کفشدوزک و بالتوری در کنترل آفات پسیل و شپشک بسیار مهم هستند.
 • پوشش علف های هرز در کنترل گرد وغبار هنگام گرده افشانی پسته بسیار حائز اهمیت است .
 • پیچک شیرین یکی از بهترین علف های هرز با پوشش عالی است،گل های قشنگی در فضای باغ ایجاد می کندو باعث جذب زنبورهای پارازیته و زنبور عسل در باغ می شود و قابل مصرف انسانی ودامی است و با اندک مراقبت می توان آن را کنترل نمود.

علف های هرز باغ های پسته

آیا می دانیدکه:

 • کنترل آفات پسیل و دیگر آفات در باغ هایی که ارقام بسیار متفاوتی دارند بسیار سخت و هزینه بر هستند.

همیشه احتمال عدم موفقیت وجود دارد.

 • پتاسیم هنگاه کم آبی وخشکسالی ،ناجی گیاهان بوده ودر تنظیم برداشت ازت توسط گیاه از زمین نقش اساسی دارد.
 • پتاسیم کافی مقاومت گیاهان را در برابر حشرات مکنده چون شته هاو پسیل ها و بیماری های قارچی و…افزایش می دهد.
 • باغی که عاری از علف های هرز باشدچندان مطلوب نیست و مبارزه با علف های هرز زمانی باید انجام شود که خسارت آنها در رقابت با گیاه اصلی محرز باشد یا باقی مانده ه ی آنها آنقدر تولید بذر نمایندکه مبارزه با آنها بعدا غیر ممکن یا هزینه بر باشد.مانند علف خرس ،گز پیچ که در پای طوقه ها روییده و به درخت می پیچد که اگر بی توجهی صورت گیرد،خسارت جبران ناپذیری وارد می کند.
 • درخت سنجد پناهگاه زمستان گذران خوبی برای دشمنان طبیعی پسیل است.

و در بهار،بو وگل های آنها در جذب حشرات مفید به سوی باغ نقش ارزنده ای دارد.

 • استفاده از کارت های زرد که پسیل به آن گرایش بیشتری داردوبرای آگاهی از آفت در باغ بسیار مهم است و کاراآیی خوبی دارد.

علف خرس یا پیچک تلخ :

علفی است با پوشش سطحی ولی ریشه دار.

اگر وسیله ی ارتباط برایش فراهم شود می تواند ارتفاع 10 تا 12 متری را هم به تسخیر خود در آورد .علف خرس،علف بسیار مغروری است که اگر زمینه ی آب برایش مهیا باشد،تا تاج درختان هم جوارش پیشروی می کند.علف های پیچک می توانند بذری با پوشش لوله ای مانند لوبیای سبز با 145 تا 170لوله ،در مدت بیش از دو سال تولید نمایدکه در داخل آنها بین 107 تا 115 عدد بذر قرار دارد و گل های آنها بین 15 تا 27 گل می باشد. از میانگین آنها 2 تا 4 عدد به لوله ی بذر تبدیل می شود.میانگین بذر به دست آمده حدود 19 هزار و 800 عدد است و به ندرت اتفاق می افتد که بیشتر باشد.

قدرت آلودگی :

با توجه به پرنده بودن بذر آن که با باد جابه جا می شودبا یک حساب سر انگشتی می توان حدس زد که قدرت آلوده کردن زمین های زیادی را دارد.این علف از هردرخت یا بوته ی جالیز که بالا رود،آوند آبکش آن را شدیدا تحت تاثیر قرار می دهد.گرچه قادر به خشک کردن درخت نیست ولی خسارت شدیدی به میوه و خود درخت می زند که نمونه ی آنها ایجاد مشکل در برداشت میوه و زرد شدن برگ درختان به خاطر سایه ی این علف است.

روش کنترل :

1 – قطع ارتباط بادرخت و بوته های بلند:

این کار باعث می شودصعودآن به بالا متوقف شودوعلف به روی هم انباشته شود،

برگ هایش زرد شده ونتواند به اندازه ی دلخواه تولید بذر نمایدو گاهی بذرهایش نارس می ماند.

2 – در خرداد ماه می توان از علف کش ها ی سطحی مانند«پاراکوات»استفاده کرد.

که برای علف بسیار شکننده می باشند.سم هاس سیستمیک مانند «رانداپ» را فقط در زمان گل دهی می توان استفاده کد.

3 – در صورت امکان ،در زمان گل دهی با مراعات حال درختان و حساب تمام جوانب می توان از چرای گله استفاده کرد.چون گل های علف برای گله بسیار لذت بخش است و باعث می شود از تولید بذر ممانعت به عمل آید.

آیا می دانیدکه :

 • پیچک تلخ (علف خرس)قادر است تا عمق 5 متری خاک نفوذ کند.
 • سلمک یکی از گسترده ترین گونه های علف هرز در دنیاست.
 • اویارسلام ارغوانی به اعتقاد بسیاری از صاحب نظران خطر ناک ترین وبد ترین علف هرز دنیا می باشد.

10  علف هرز خطرناک دنیا عبارتنداز:

 1. اویارسلام ارغوانی
 2. پنجه مرغی
 3. سوروف(برنج وحشی)
 4. علف غاز
 5. حلفه
 6. خلفه
 7. سلمه(سلمک)
 8. علف خرچنگ
 9. قیاق
 10. پیچک(علف خرس)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

مطالب مرتبط

پودینگ پسته

پودینگ پسته

دسر پودینگ پسته از دسرهایی است که برای مجالس خاص شما بهترین گزینه است.

این دسر کاملا طبیعی است و بدون هیچ گونه مواد مصنوعی و رنگ خوراکی میباشد و با رنگ و طعم طبیعی پسته اماده میشود.

کودهای دامی

کودهای دامی

دستورالعمل پوساندن کودهای دامی(گاوی و گوسفندی)

شرایط محل و چگونگی قرار دادن پشته های کود دامی برای پوساندن کود(تولید کمپوست)

محل مورد نظر باید دارای شیب 2تا4 درصد به سمت استخر(مکان جمع آوری زه آب)باشد.
خاک منطقه مورد نظر باید متراکم (کوبیده شده ویا از جنس بتون)و غیر قابل نفوذ باشد وروی سطح خاک باید با لایه ای از سنگریزه با قطر کم پوشانده شود.
ایجادخاکریز در اطراف پشته ها در کنترل زه آبورودی و خروجی موثر است.
روش قرار دادن مواد اولیه به صورت پشته هایی با ارتفاع 1/2تا 1/8 مترو عرض3تا4متر است.
طول پشته ها بستگی به فضای موجود دارد
پشته ها به صورت منظم توسط زیرورو میشوند.
اندازه گیری دمای توده کمپوست باید به صورت روزانه انجام شود.
پس از یک تا دو روز از شروع فرایند دمای توده باید بیشتر از 48 درجه سانتیگراد باشد و به مدت چندین هفته در این دما باقی بماند.پس از این نرحله دما به 40 درجه سانتیگراد کاهش می یابد.

قاووت گل گاو زبان

قاووت گل گاو زبان

قاووت گل گاو زبان یک شیرینی و معجون دارویی است .این قاووت دارای طبیعت گرم می باشد و از بارزترین خواص آن آرامبخش و نشاط آور بودن آن است .گل گاو زبان سرشار از آنتی اکسیدان ،ویتامینهای B، ویتامین C ،منیزیم ،کلسیم ،آهن و پتاسیم میباشد. به دلیل داشتن منیزیم از سرطان پیشگیری میکند. مواد […]

قاووت ساده

قاووت ساده  قهوه ای رنگ است که از بو دادن مخلوط چند بذر گیاهی و گیاهان دارویی به همراه شکر آسیاب و پودر کرده به دست می آید .قاووت ساده معجونی مقوی است. طبیعت قاووت گرم و آرام‌بخش است و بیشتر از آن به عنوان یک میان‌وعده  پر انرژی استفاده می‌شود. مواد تشکیل دهنده قاووت […]

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *